Naše podnikání je založeno na těchto principech:


Naše mise
„přinášíme komfort, bezpečí a pohodlí v interiéru automobilu skrze nápaditá řešení.“

 

Naše hodnoty


Inovace
Myslíme a jednáme skrze neustálé zlepšování a nové myšlenky ve všech oblastech působení společnosti. Jsme otevřeni novým přístupům a podporujeme změnu. Tímto vytváříme výhodu do budoucna pro sebe i naše zákazníky po světě.


Zodpovědnost
Každý z nás proaktivně přispívá k úspěchu všech divizí společnosti. Jsme orientování na výkonnost, hodnoty a dosažení cílů společnosti, a jsme připraveni k práci.


Spolehlivost
Respektujeme hodnoty ostatních, jsme sebekritičtí, důvěryhodní a spolehliví. Respektujeme jiné kultury, jejich práva a zvyklosti, a očekáváme totéž od našich partnerů. Vytváříme si vlastní pravidla a držíme se jich.