Společenská odpovědnost

Dnes je třeba myslet na lepší zítřek.

Skupina fischer je velmi aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Zásady zakotvené ve firemní filosofii společnosti fischer zohledňují hospodářské, sociální i ekologické aspekty. Při plánování celofiremního hospodářského rozvoje si společnost fischer vytýčila dlouhodobé, udržitelné cíle, které jsou v souladu s nejlepšími zájmy veřejnosti.

Životní prostředí

„Protože využíváme energetických zdrojů, surovin a spotřebního zboží, uvědomujeme si svou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Vytvořili jsme proto oddělení environmentálního managementu, které zajišťuje, aby bylo životní prostředí zachováno jak pro nás, tak pro budoucí generace.“ - Zásady společnosti fischer

Stáhnout certifikát

 

Zapojení komunity

fischer pokračuje ve svém odlišení od konkurence v mnoha oblastech - její péče o komunitu spočívá ve financování a v pořádání celé řady vzdělávacích, společenských a kulturních akcí.