fischer ProcessSystem

 

Krédo naší společnosti zní takto: „Zásada štíhlé (lean) společnosti je pomáhat zabránit plýtvání a zvyšovat přidanou hodnotu“. Společně tyto zásady dokazujeme opatřeními v rámci fischer ProcessSystem - zkráceně fPS. To znamená: Všechny naše obchodní postupy vnímáme jako celek, propojený systémem řízení zakázek. Systém - a každý jednotlivý postup - stále zdokonalujeme, abychom vytvořili pro nás i pro naše zákazníky přidanou hodnotu.

„Každý se musí osobně podílet na tom, abychom zamezili odpadům, zvýšili přidanou hodnotu a naplnili potřeby našich zákazníků v pravý čas - avšak úspěšní budeme pouze tehdy, jestliže budeme sledovat společné cíle a pravidla a jestliže společně vynaložíme maximální úsilí. Pro toto poslání jsme vytvořili název. Naše obchodní postupy jako celek a rovněž organizační zásadu, která tyto postupy vede k našemu cíli, jsme nazvali fischer ProcessSystem, zkráceně fPS,“ uvedl vlastník a generální ředitel (CEO) Klaus Fischer.

Jestliže si někdo spojí zkratku fPS s německým termínem „Pferdestärken“ (PS = koňská síla, HP), nebude daleko od pravdy. Fischer ProcessSystem - a jeho zavedení v rámci celé organizace - dodává skupině fischer účinnou sílu. Klaus Fischer doplňuje: „Trhy, ceny a hospodářské soutěžení, i politické, společenské a technologické prostředí, to vše se neustále mění. Proto nemůžeme přešlapovat na místě, ale musíme se dále rozvíjet, abychom dosáhli svého cíle - stát se nejlepší na světě.“